NORSK VARME

Nordpeis er medlem av Norsk varme, bransjeforeningen for hele ildsteds- skorsteins- og utstyrsbransjen. Både produsenter, montører og forhandlere er nå sammen i Norsk Varme. Formålet er å være et samlende organ for bransjen, både faglig og politisk.

 

 

Norske varmes viktige arbeid

Foreningens arbeid er å minne om hvor viktig vedfyring er i det totale energibildet i Norge. Ved siden av strøm, er det ingen annen kilde som i dag kan dekke oppvarmingsbehovet i norske hjem. Det er en trygg, forutsigbar, miljøvennlig og rimelig energikilde – som i tillegg gir hygge. Foreningen vil formidle faktisk og praktisk informasjon om ildsteder til forbrukere, og delta i energi- og miljødebatten. De arbeider også internt med skolering for et stadig høyere faglig nivå på forhandlere og montører. Foreningen vil bidra til sikrere og enklere saksbehandling for montering av ildsteder.