MILJØ

Når du koser deg foran et ildsted fra Nordpeis, kan du gjøre det med god samvittighet. Alle våre peiser og ovner tilfredsstiller noen av verdens strengeste krav til ren forbrenning. Produktene har høy varmeeffekt, og utnytter veden optimalt.

Utskifting av gamle ovner har ført til en reduksjon av svevestøv siden kravet om rentbrennende ovner kom. Vedfyring i moderne ildsteder anbefales av miljømyndighetene, av hensyn til global og lokal forurensning. Enkelte kommuner tilbyr økonomisk støtte til utskifting av eldre vedovner. Alle våre ovner og peiser er godkjent av ledende testlaboratorier i Europa, og er rentbrennende. Det betyr at ildstedet har dobbelt forbrenningssystem som omdanner gasser og partikler i røyken til varme.

Fordelene med rentbrennende ildsteder

  • 90 % av gassene og partiklene i røyken til varme.
  • Minimale røykutslipp.
  • Mulig å være rentbrennende med en lav, kontinuerlig effekt over lengre tid.
  • Fyrer du riktig kan dette bety en vesentlig reduksjon av vedforbruket.
  • Faren for pipebrann er vesentlig redusert. 

Røyken som kommer ut av pipen viser deg om du fyrer riktig

  • Gul-hvit eller svart tyder det på at forbrenningen ikke er fullstendig.
  • Nesten usynlig, bruker du ildstedet ditt riktig.
  • Det er normalt med litt grå-hvit røyk i noen minutter etter hvert ilegg. Dette er vannet i veden som kommer ut som damp.